Undvikande restriktiv matintagsstörning (ARFID): En osynlig ätstörning

ARFID står för Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder och skiljer sig från andra ätstörningar genom att det inte finns någon oro för kroppsbild. Denna artikel belyser hur ARFID påverkar individer och vilka behandlingsmetoder som kan användas för att hantera denna komplexa ätstörning.

Undvikande Restriktiv Matintagsstörning (ARFID) är en relativt ny diagnos i DSM-5, tidigare känt som “Selektiv Ätstörning“. Likt anorexi innebär ARFID begränsningar i mängd och/eller typ av mat som konsumeras. Dock skiljer sig ARFID från anorexi då den inte innefattar någon oro över kroppsform eller storlek, eller rädsla för fetma.

Hjälpmedel som underlättar intaget av näringsdrycker eller vätska på ett spännande och roligt sätt. Med sin unika design som en spelkontroll hjälper den personen att inta mer näring och vätska, läs mer här.

ARFID: En djupgående ätstörning

Även om många barn går igenom faser av kräsna eller selektiva ätvanor, konsumerar en person med ARFID inte tillräckligt med kalorier för att växa och utvecklas ordentligt. Hos vuxna kan detta leda till viktminskning. ARFID kan även resultera i problem i skolan eller på jobbet, på grund av svårigheter att äta med andra och ökat behov av tid för att äta.

Diagnostiska kriterier

Upplev glädjen med vårt hjälpmedel som kombinerar spel och näring. Dess design som en spelkontroll gör det roligt att dricka mer näringsdrycker och vätska, läs mer här.

Enligt DSM-5 diagnostiseras ARFID när:

 1. En störning i ätande eller födointag (t.ex. tydlig brist på intresse för ätande eller mat; undvikande baserat på matens sensoriska egenskaper; oro för negativa konsekvenser av ätande) som manifesterar sig genom ihållande misslyckande att uppfylla lämpliga närings- och/eller energibehov i samband med ett (eller flera) av följande:

  – Betydande viktminskning (eller misslyckande att uppnå förväntad viktökning eller tillväxt hos barn).
  – Betydande näringsbrist.
  – Beroende av enteral feeding eller orala näringstillskott.
  – Mäktigt störande av psykosocial funktion.
 2. Störningen förklaras inte bättre av brist på tillgänglig mat eller av en associerad kulturellt sanktionerad praxis.
 3. Ätstörningen uppstår inte uteslutande under förloppet av anorexi nervosa eller bulimia nervosa, och det finns ingen bevis för en störning i hur kroppsvikt eller form upplevs.
 4. Ätstörningen kan inte tillskrivas en samtidig medicinsk tillstånd eller förklaras bättre av en annan psykisk störning.

Riskfaktorer

Riskfaktorerna för ARFID involverar en rad biologiska, psykologiska och sociokulturella frågor. Forskare vet mycket mindre om vad som gör någon mer benägen att utveckla ARFID, men det finns några indikationer:

 • Personer med autism är mycket mer benägna att utveckla ARFID, liksom de med ADHD och intellektuella funktionshinder.
 • Barn som inte växer ur normal kräsen ätning, eller där kräsen ätning är allvarlig, verkar vara mer benägna att utveckla ARFID.
 • Många barn med ARFID har också en samtidig ångeststörning, och de är också mycket benägna för andra psykiatriska störningar.

Varningstecken och symtom på ARFID

Inta vätskor och näringsdrycker på ett nyskapande vis med vårt hjälpmedel, som är designat som en spelkontroll. Detta roliga koncept uppmuntrar till ökat intag, Se spelmuggen.

Beteendemässiga och psykologiska

 • Dramatisk viktminskning
 • Klär sig i lager för att dölja viktminskning eller hålla värmen
 • Rapporterar om förstoppning, buksmärta, kylighet, trötthet och/eller överflödig energi
 • Betydande begränsning i typer eller mängd av mat som äts
 • Rädsla för att kvävas eller kräkas
 • Brist på aptit eller intresse för mat
 • Inga störningar i kroppsuppfattning eller rädsla för viktökning

Fysiska

 • Magkramper, andra ospecifika mag-tarmklagomål (förstoppning, halsbränna, etc.)
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Onormala laboratorieresultat (anemi, låga sköldkörtel- och hormonnivåer, lågt kalium, lågt blodcellsräkning, långsam hjärtrytm)
 • Yrsel, svimning/syncope
 • Känner sig kall hela tiden
 • Sömnproblem
 • Torr hud, spröda naglar
 • Muskel svaghet
 • Dålig sårläkning, nedsatt immunfunktion

Genom att förstå ARFID kan vi erbjuda bättre stöd och behandling till de som kämpar med denna osynliga men allvarliga ätstörning.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Artiklar inom ARFID:

Att använda Spelmuggen, En hjälpande hand för föräldrar till barn med ARFID

Utforska hur Spelmuggen underlättar måltiderna och minska ångesten kring matintag
Att vara förälder till ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) är en utmanande och lärdomsfylld erfarenhet. […]

ARFID – en ny diagnos för restriktiva ätstörningar hos personer med autismspektrumtillstånd

Två områden som har visat sig vara nära sammankopplade.
Autism och restriktiva ätstörningar är två områden som har visat sig vara nära sammankopplade. Personer med autismspektrumtillstånd (ASD) upplever ofta […]

Svårigheterna att navigera sjukvårdssystemet för barn med ARFID

Navigera sjukvårdssystemet
Att få den rätta vården för ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) kan vara en överväldigande uppgift för […]

Familjeberättelser: att bygga en positiv måltidsmiljö, tips och tricks för att hantera sväljrädsla

Skapa en positiv och stödjande måltidsmiljö
Att hantera sväljrädsla hos barn kan vara en utmaning för många familjer, men genom att skapa en positiv och stödjande […]

Expertens råd, hur man stödjer barn med sväljrädsla

Expertråd och insikter
Att stödja ett barn som lider av sväljrädsla kan vara en utmanande uppgift för många föräldrar. Denna svåra situation kan […]

Familjeberättelser, att leva med sväljrädsla

Familjer navigerar genom sväljrädsla
Att leva med sväljrädsla hos ett barn kan vara en utmanande resa för hela familjen. Det är en känslig situation […]

Spelmuggen: Ett innovativt hjälpmedel till barn med ARFID

Hur kan Spelmuggen hjälpa barn med ARFID
Spelmuggen, Sip2play är inte bara en mugg, det är ett innovativt hjälpmedel designat för att engagera och främja intaget av […]

En annan bild: att förstå familjens liv med ett barn med ARFID

Samhällets syn på familj med ARFID
Få saker är mer frustrerande än oförståelse från omgivningen. För familjer med ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food […]

Förståelse av ARFID: en djupgående titt på ätstörningen

En tydligare bild av ARFID
Undvikande/restriktiv matintagsstörning, eller ARFID, är en diagnos inom ätstörningar som har fått allt mer uppmärksamhet i psykologiska och medicinska kretsar. […]

Att vara förälder till ett barn med ARFID: en oförglömlig resa

Hur upplever föräldern ARFID
När man är förälder till ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), blir livet både en utmaning och en […]

Genom ögonen på ett barn med ARFID: Den komplexa verkligheten av en enkel måltid

Hur upplever barnet ARFID
Livets färgspel får olika nyanser i olika ögon. För de flesta av oss är mat en fest, en samling, ett […]

ARFID hos barn: En osynlig kamp vid måltiden

Övergripande bild av ARFID
Att äta är en av de mest grundläggande mänskliga funktionerna, en nödvändig del av vårt dagliga liv. Mat är både […]

Vad är ARFID? En djupdykning i ett unikt ätstörningsmönster

Undvikande restriktiv födointagsstörning, eller ARFID, är en ätstörning som liknar anorexi i sina restriktioner för matintag. Men till skillnad från […]

Undvikande restriktiv matintagsstörning (ARFID): En osynlig ätstörning

Undvikande Restriktiv Matintagsstörning (ARFID) är en relativt ny diagnos i DSM-5, tidigare känt som “Selektiv Ätstörning“. Likt anorexi innebär ARFID […]

Undvikande/Restriktiv födointagssjukdom (ARFID)

Undvikande/Restriktiv Födointagssjukdom (ARFID) är en relativt ny ätstörning. Barn med ARFID är extremt selektiva ätare och har ibland lite intresse […]

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning (ARFID): En omfattande överblick

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning, mer känt som ARFID, är en komplex ätstörning som kan påverka en individs fysiska och psykiska hälsa på […]

ARFID – Den misförstådda ätstörningen: förståelse, utmaningar och stöd för föräldrar

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder är översatt till undvikande/restriktiv ätstörning, även känd som selektiv ätstörning, är en typ av ätstörning där […]