Hem»Kategorier»ARFID

Undvikande restriktiv matintagsstörning (ARFID): En osynlig ätstörning

Undvikande Restriktiv Matintagsstörning (ARFID) är en relativt ny diagnos i DSM-5, tidigare känt som “Selektiv Ätstörning”. Likt anorexi innebär ARFID begränsningar i mängd och/eller typ av mat som konsumeras. Dock skiljer sig ARFID från anorexi då den inte innefattar någon oro över kroppsform eller storlek, eller rädsla för fetma.

ARFID: En djupgående ätstörning

Även om många barn går igenom faser av kräsna eller selektiva ätvanor, konsumerar en person med ARFID inte tillräckligt med kalorier för att växa och utvecklas ordentligt. Hos vuxna kan detta leda till viktminskning. ARFID kan även resultera i problem i skolan eller på jobbet, på grund av svårigheter att äta med andra och ökat behov av tid för att äta.

Diagnostiska kriterier

Enligt DSM-5 diagnostiseras ARFID när:

 1. En störning i ätande eller födointag (t.ex. tydlig brist på intresse för ätande eller mat; undvikande baserat på matens sensoriska egenskaper; oro för negativa konsekvenser av ätande) som manifesterar sig genom ihållande misslyckande att uppfylla lämpliga närings- och/eller energibehov i samband med ett (eller flera) av följande:

  – Betydande viktminskning (eller misslyckande att uppnå förväntad viktökning eller tillväxt hos barn).
  – Betydande näringsbrist.
  – Beroende av enteral feeding eller orala näringstillskott.
  – Mäktigt störande av psykosocial funktion.
 2. Störningen förklaras inte bättre av brist på tillgänglig mat eller av en associerad kulturellt sanktionerad praxis.
 3. Ätstörningen uppstår inte uteslutande under förloppet av anorexi nervosa eller bulimia nervosa, och det finns ingen bevis för en störning i hur kroppsvikt eller form upplevs.
 4. Ätstörningen kan inte tillskrivas en samtidig medicinsk tillstånd eller förklaras bättre av en annan psykisk störning.

Riskfaktorer

Riskfaktorerna för ARFID involverar en rad biologiska, psykologiska och sociokulturella frågor. Forskare vet mycket mindre om vad som gör någon mer benägen att utveckla ARFID, men det finns några indikationer:

 • Personer med autism är mycket mer benägna att utveckla ARFID, liksom de med ADHD och intellektuella funktionshinder.
 • Barn som inte växer ur normal kräsen ätning, eller där kräsen ätning är allvarlig, verkar vara mer benägna att utveckla ARFID.
 • Många barn med ARFID har också en samtidig ångeststörning, och de är också mycket benägna för andra psykiatriska störningar.

Varningstecken och symtom på ARFID

Beteendemässiga och psykologiska

 • Dramatisk viktminskning
 • Klär sig i lager för att dölja viktminskning eller hålla värmen
 • Rapporterar om förstoppning, buksmärta, kylighet, trötthet och/eller överflödig energi
 • Betydande begränsning i typer eller mängd av mat som äts
 • Rädsla för att kvävas eller kräkas
 • Brist på aptit eller intresse för mat
 • Inga störningar i kroppsuppfattning eller rädsla för viktökning

Fysiska

 • Magkramper, andra ospecifika mag-tarmklagomål (förstoppning, halsbränna, etc.)
 • Svårigheter att koncentrera sig
 • Onormala laboratorieresultat (anemi, låga sköldkörtel- och hormonnivåer, lågt kalium, lågt blodcellsräkning, långsam hjärtrytm)
 • Yrsel, svimning/syncope
 • Känner sig kall hela tiden
 • Sömnproblem
 • Torr hud, spröda naglar
 • Muskel svaghet
 • Dålig sårläkning, nedsatt immunfunktion

Genom att förstå ARFID kan vi erbjuda bättre stöd och behandling till de som kämpar med denna osynliga men allvarliga ätstörning.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Öka motivationen att dricka
med vår Sip2play mugg
Både Sip2play muggen och dess spel är designade från grunden för att både engagera och främja intaget av näringsdrycker eller vätska, på ett underhållande och roligt sätt!
Köp nu för 1998 kr
Prova vår Sip2play-mugg idag!
Registrera dig för vårt nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva uppdateringar och erbjudanden direkt!