Genom ögonen på ett barn med ARFID: Den komplexa verkligheten av en enkel måltid

Hur upplever barnet ARFID

För barn med ARFID är måltider inte bara matstunder utan sensoriska utmaningar. Denna artikel ger insikt i hur överväldigande mat kan kännas för dessa barn och understryker behovet av förståelse och stöd för att göra deras måltidserfarenheter mindre stressfyllda och mer njutbara.

Livets färgspel får olika nyanser i olika ögon. För de flesta av oss är mat en fest, en samling, ett uttryck för kärlek och vänskap. Vi ser matens färgglada palett och vi smakar dess rika texturer med en känsla av förväntan, nöje och tillfredsställelse. Men genom ögonen på ett barn med Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID), upplevs mat och måltidens ritualer på ett annorlunda sätt, mer som en klurig gåta än en njutbar upplevelse. Denna berättelse är avsedd att ge oss en glimt in i världen av ett barn som lever med ARFID, för att vi bättre ska förstå de utmaningar de står inför, och hur deras perception av måltiden skiljer sig från normen.

Hjälpmedel som underlättar intaget av näringsdrycker eller vätska på ett spännande och roligt sätt. Med sin unika design som en spelkontroll hjälper den personen att inta mer näring och vätska, läs mer här.

Att vara ett barn med ARFID innebär att navigera i en värld full av färger, ljud, dofter och texturer som ofta känns överväldigande och obegriplig. Frukosten som serveras varje morgon är inte bara en skål med flingor eller ett ägg på en tallrik. Det är en kavalkad av sensoriska intryck, en orkester av färger, dofter, smaker och texturer som samverkar på ett sätt som känns främmande och oförutsägbart.

Även de mest grundläggande råvarorna kan verka som sammansatta pussel för ett barn med ARFID. Ta ett äpple till exempel. För de flesta av oss är det bara en frukt, söt och saftig, kanske lite syrlig. Men för ett barn med ARFID är ett äpple en kalejdoskop av sensoriska upplevelser. Den släta, nästan vaxartade ytan som känns kylig mot huden, den distinkta doften som är både söt och lite jordig, ljudet av skorpan som knäcks när man biter i den, känslan av saften som sipprar ut, och den där krispiga, saftiga konsistensen. Allt detta kombineras till en enda upplevelse, vilket kan vara överväldigande för dem.

Upplev glädjen med vårt hjälpmedel som kombinerar spel och näring. Dess design som en spelkontroll gör det roligt att dricka mer näringsdrycker och vätska, läs mer här.

När det kommer till själva ätandet kan en enkel måltid kännas som ett berg att bestiga för ett barn med ARFID. Varje tugga, varje smak, varje textur kan trigga en känsla av ångest och rädsla. Den kritiska frågan “Kommer jag att tycka om det?” hänger konstant i luften, och den resulterande stressen kan göra själva akten att äta till en kamp. Måltiden, som borde vara en tid för nöje och samvaro, blir i stället en utmaning att övervinna.

Så ser världen ut genom ögonen på ett barn med ARFID. Det är en värld full av sensoriska utmaningar och osäkerhet, där måltiden är ett landskap som behöver navigeras med stor försiktighet. Men det är också en värld där förståelse, acceptans och medkänsla kan göra stor skillnad. Genom att erkänna och respektera deras unika erfarenheter kan vi bidra till att göra deras värld lite mindre skrämmande, och deras måltider lite mer njutbara. Att förstå ARFID ur ett barns perspektiv är det första steget mot att skapa en mer inkluderande och accepterande atmosfär kring mat och ätande.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Artiklar inom ARFID:

Att använda Spelmuggen, En hjälpande hand för föräldrar till barn med ARFID

Utforska hur Spelmuggen underlättar måltiderna och minska ångesten kring matintag
Att vara förälder till ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) är en utmanande och lärdomsfylld erfarenhet. […]

ARFID – en ny diagnos för restriktiva ätstörningar hos personer med autismspektrumtillstånd

Två områden som har visat sig vara nära sammankopplade.
Autism och restriktiva ätstörningar är två områden som har visat sig vara nära sammankopplade. Personer med autismspektrumtillstånd (ASD) upplever ofta […]

Svårigheterna att navigera sjukvårdssystemet för barn med ARFID

Navigera sjukvårdssystemet
Att få den rätta vården för ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) kan vara en överväldigande uppgift för […]

Familjeberättelser: att bygga en positiv måltidsmiljö, tips och tricks för att hantera sväljrädsla

Skapa en positiv och stödjande måltidsmiljö
Att hantera sväljrädsla hos barn kan vara en utmaning för många familjer, men genom att skapa en positiv och stödjande […]

Expertens råd, hur man stödjer barn med sväljrädsla

Expertråd och insikter
Att stödja ett barn som lider av sväljrädsla kan vara en utmanande uppgift för många föräldrar. Denna svåra situation kan […]

Familjeberättelser, att leva med sväljrädsla

Familjer navigerar genom sväljrädsla
Att leva med sväljrädsla hos ett barn kan vara en utmanande resa för hela familjen. Det är en känslig situation […]

Spelmuggen: Ett innovativt hjälpmedel till barn med ARFID

Hur kan Spelmuggen hjälpa barn med ARFID
Spelmuggen, Sip2play är inte bara en mugg, det är ett innovativt hjälpmedel designat för att engagera och främja intaget av […]

En annan bild: att förstå familjens liv med ett barn med ARFID

Samhällets syn på familj med ARFID
Få saker är mer frustrerande än oförståelse från omgivningen. För familjer med ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food […]

Förståelse av ARFID: en djupgående titt på ätstörningen

En tydligare bild av ARFID
Undvikande/restriktiv matintagsstörning, eller ARFID, är en diagnos inom ätstörningar som har fått allt mer uppmärksamhet i psykologiska och medicinska kretsar. […]

Att vara förälder till ett barn med ARFID: en oförglömlig resa

Hur upplever föräldern ARFID
När man är förälder till ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), blir livet både en utmaning och en […]

Genom ögonen på ett barn med ARFID: Den komplexa verkligheten av en enkel måltid

Hur upplever barnet ARFID
Livets färgspel får olika nyanser i olika ögon. För de flesta av oss är mat en fest, en samling, ett […]

ARFID hos barn: En osynlig kamp vid måltiden

Övergripande bild av ARFID
Att äta är en av de mest grundläggande mänskliga funktionerna, en nödvändig del av vårt dagliga liv. Mat är både […]

Vad är ARFID? En djupdykning i ett unikt ätstörningsmönster

Undvikande restriktiv födointagsstörning, eller ARFID, är en ätstörning som liknar anorexi i sina restriktioner för matintag. Men till skillnad från […]

Undvikande restriktiv matintagsstörning (ARFID): En osynlig ätstörning

Undvikande Restriktiv Matintagsstörning (ARFID) är en relativt ny diagnos i DSM-5, tidigare känt som “Selektiv Ätstörning“. Likt anorexi innebär ARFID […]

Undvikande/Restriktiv födointagssjukdom (ARFID)

Undvikande/Restriktiv Födointagssjukdom (ARFID) är en relativt ny ätstörning. Barn med ARFID är extremt selektiva ätare och har ibland lite intresse […]

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning (ARFID): En omfattande överblick

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning, mer känt som ARFID, är en komplex ätstörning som kan påverka en individs fysiska och psykiska hälsa på […]

ARFID – Den misförstådda ätstörningen: förståelse, utmaningar och stöd för föräldrar

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder är översatt till undvikande/restriktiv ätstörning, även känd som selektiv ätstörning, är en typ av ätstörning där […]