ARFID hos Barn: Fakta, Symptom och Råd för Föräldrar och Vårdgivare

17 st artiklar inom ARFID

Utforska vårt bibliotek om ARFID hos barn, en komplex ätstörning. Vårt mål är att ger klarhet i symptom, diagnos och behandling, stödjande förståelse och hantering av denna utmaning.

Se alla 17 st artiklar inom ARFID

Vad är ARFID?
Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) är en ätstörning som skiljer sig från andra ätstörningar genom att den inte nödvändigtvis innebär en oro för kroppsbild eller en önskan att gå ner i vikt. Istället undviker eller begränsar personer med ARFID sitt intag av mat på grund av olika orsaker som kan inkludera sensoriska aversioner mot matens textur, smak eller lukt, en tidigare negativ erfarenhet relaterad till mat som kvävning eller kräkning, eller en bristande intresse för att äta i allmänhet. Barn med ARFID kan uppvisa signifikant näringsbrist, viktminskning och kan påverka barnets tillväxt och utveckling negativt.

Vad är ARFID? En djupdykning i ett unikt ätstörningsmönster

Kan man ha ARFID utan autism?
Ja, ARFID kan förekomma hos individer utan autism. Även om ARFID och autism ofta kan förekomma samtidigt, och personer med autism kan vara mer benägna att utveckla ARFID på grund av sensoriska känsligheter och strikta rutiner kring mat, är ARFID en distinkt diagnos som kan drabba individer oavsett förekomst av neurologiska eller utvecklingsmässiga störningar.

ARFID – en ny diagnos för restriktiva ätstörningar hos personer med autismspektrumtillstånd

Varför får barn selektiv ätstörning?
Selektiv ätstörning, ofta associerad med ARFID, kan bero på flera faktorer. Dessa inkluderar genetiska predispositioner, tidigare traumatiska erfarenheter relaterade till mat som kvävning, samt sensoriska bearbetningsproblem där barnet reagerar negativt på vissa texturer, smaker eller dofter av mat. Barn kan också utveckla selektiva ätvanor som en kontrollmekanism i situationer där de känner sig annars maktlösa.

Förståelse av ARFID: en djupgående titt på ätstörningen

Utmaningar och Stöd för Föräldrar till Barn med ARFID

Föräldrar till barn med ARFID står inför unika utmaningar. Det krävs en balansgång för att uppmuntra barnet att expandera sin kost utan att orsaka ytterligare ångest eller motstånd mot mat. Professionellt stöd från dietister, psykologer, och ibland talterapeuter kan vara nödvändigt för att hjälpa barnet att utveckla hälsosammare ätmönster och för att hantera underliggande ångest eller rädslor relaterade till mat.

ARFID – Den misförstådda ätstörningen: förståelse, utmaningar och stöd för föräldrar

Samhällsförståelse och medvetenhet om ARFID är också avgörande. Genom att utbilda lärare, vårdgivare och andra familjemedlemmar om ARFID, kan de ge bättre stöd och skapa en mer förstående miljö för barnet. Aktiviteter som inbjuder till lek och social interaktion utan fokus på mat kan hjälpa till att minska barnets stress kring måltider.

Samhällets syn på familj med ARFID

Behandling och Hantering av ARFID

För barn med ARFID som kan ha svårt att känna motivation för att äta eller dricka, kan den innovativa produkten spelmuggen, Sip2play vara till hjälp. Denna mugg är speciellt designad för att göra måltiderna mer underhållande och lockande. Genom att integrera spel och nöje med näringsintag, stimulerar muggen barnets intresse för att konsumera vätskor och energi. Detta gör Sip2play till ett utmärkt verktyg för barn som är ovilliga att engagera sig i traditionella måltider, vilket erbjuder en rolig och interaktiv lösning på en annars stressfylld situation.

Läs om hur vår Spelmugg kan underlätta måltider för barn med ARFID och andra ätsvårigheter.

Behandlingen av ARFID är ofta tvärvetenskaplig och skräddarsydd efter individens specifika behov. Det viktigt för föräldrar och vårdgivare att ha tillgång till rätt resurser och stödgrupper som kan erbjuda både information och emotionellt stöd. Med rätt kunskap och verktyg kan föräldrar hjälpa sina barn att övervinna utmaningarna med ARFID och leda ett fullare, hälsosammare liv.

17 st artiklar inom ARFID:

Att använda Spi2play-muggen: En hjälpande hand för föräldrar till barn med ARFID

Utforska hur en mugg som underlättar måltiderna och minska ångesten kring matintag
Att vara förälder till ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) är en utmanande och lärdomsfylld erfarenhet. […]

ARFID – en ny diagnos för restriktiva ätstörningar hos personer med autismspektrumtillstånd

Två områden som har visat sig vara nära sammankopplade.
Autism och restriktiva ätstörningar är två områden som har visat sig vara nära sammankopplade. Personer med autismspektrumtillstånd (ASD) upplever ofta […]

Svårigheterna att navigera sjukvårdssystemet för barn med ARFID

Navigera sjukvårdssystemet
Att få den rätta vården för ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) kan vara en överväldigande uppgift för […]

Familjeberättelser: att bygga en positiv måltidsmiljö, tips och tricks för att hantera sväljrädsla

Skapa en positiv och stödjande måltidsmiljö
Att hantera sväljrädsla hos barn kan vara en utmaning för många familjer, men genom att skapa en positiv och stödjande […]

Expertens råd, hur man stödjer barn med sväljrädsla

Expertråd och insikter
Att stödja ett barn som lider av sväljrädsla kan vara en utmanande uppgift för många föräldrar. Denna svåra situation kan […]

Familjeberättelser, att leva med sväljrädsla

Familjer navigerar genom sväljrädsla
Att leva med sväljrädsla hos ett barn kan vara en utmanande resa för hela familjen. Det är en känslig situation […]

Sip2play: Ett innovativt hjälpmedel till barn med ARFID

Hur kan Sip2play hjälpa barn med ARFID
Sip2play är inte bara en mugg, det är ett innovativt hjälpmedel designat för att engagera och främja intaget av näringsdrycker […]

En annan bild: att förstå familjens liv med ett barn med ARFID

Samhällets syn på familj med ARFID
Få saker är mer frustrerande än oförståelse från omgivningen. För familjer med ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food […]

Förståelse av ARFID: en djupgående titt på ätstörningen

En tydligare bild av ARFID
Undvikande/restriktiv matintagsstörning, eller ARFID, är en diagnos inom ätstörningar som har fått allt mer uppmärksamhet i psykologiska och medicinska kretsar. […]

Att vara förälder till ett barn med ARFID: en oförglömlig resa

Hur upplever föräldern ARFID
När man är förälder till ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), blir livet både en utmaning och en […]

Genom ögonen på ett barn med ARFID: Den komplexa verkligheten av en enkel måltid

Hur upplever barnet ARFID
Livets färgspel får olika nyanser i olika ögon. För de flesta av oss är mat en fest, en samling, ett […]

ARFID hos barn: En osynlig kamp vid måltiden

Övergripande bild av ARFID
Att äta är en av de mest grundläggande mänskliga funktionerna, en nödvändig del av vårt dagliga liv. Mat är både […]

Vad är ARFID? En djupdykning i ett unikt ätstörningsmönster

Undvikande restriktiv födointagsstörning, eller ARFID, är en ätstörning som liknar anorexi i sina restriktioner för matintag. Men till skillnad från […]

Undvikande restriktiv matintagsstörning (ARFID): En osynlig ätstörning

Undvikande Restriktiv Matintagsstörning (ARFID) är en relativt ny diagnos i DSM-5, tidigare känt som “Selektiv Ätstörning”. Likt anorexi innebär ARFID […]

Undvikande/Restriktiv födointagssjukdom (ARFID)

Undvikande/Restriktiv Födointagssjukdom (ARFID) är en relativt ny ätstörning. Barn med ARFID är extremt selektiva ätare och har ibland lite intresse […]

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning (ARFID): En omfattande överblick

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning, mer känt som ARFID, är en komplex ätstörning som kan påverka en individs fysiska och psykiska hälsa på […]

ARFID – Den misförstådda ätstörningen: förståelse, utmaningar och stöd för föräldrar

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder är översatt till undvikande/restriktiv ätstörning, även känd som selektiv ätstörning, är en typ av ätstörning där […]