Ätsvårigheter vid Autism: Hantera ARFID och Ätovilj

Barn med autism och ätsvårigheter, inklusive de som har diagnosen ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) eller som upplever ätovilja, står inför en mängd olika utmaningar vid måltider. Detta kan vara en väldigt krävande tid för barnen och föräldrarna som behöver stötta dem. Bland dessa utmaningar ingår sensoriska känsligheter, som kan påverka hur barnen upplever lukt, smak, textur och färg på maten. Dessa känsligheter kan göra vissa matvaror obehagliga, eller till och med oacceptabla, för barnen. Fasthet i rutiner kan också vara en faktor, där barnet har svårt att anpassa sig till nya matvanor eller oväntade förändringar i måltidens rutin.

Begränsade matintressen kan vara ett annat problem. Ett barn kan vara ovilligt att prova nya matvaror och kan hålla sig till en mycket smal lista av "accepterade" matvaror. Detta kan begränsa deras näringsintag och kan leda till att de inte får i sig alla de näringsämnen de behöver för att växa och utvecklas.

Sociala svårigheter, som kan vara särskilt framträdande hos barn med autism, kan också påverka måltidsupplevelsen. Måltider är ofta sociala tillfällen, och barn som kämpar med sociala interaktioner kan känna obehag eller stress vid dessa tillfällen, vilket kan minska deras aptit och lust att äta.

Sväljrädsla är ännu ett hinder för dessa barn. Barnet kan vara rädd för att kvävas eller att maten ska fastna i halsen, vilket kan leda till ångest kring hela ätandet. Dessa faktorer kan alla bidra till att skapa rädsla och ångest kring måltidssituationen, vilket ytterligare begränsar matintaget.