ARFID – en ny diagnos för restriktiva ätstörningar hos personer med autismspektrumtillstånd

Två områden som har visat sig vara nära sammankopplade.

ARFID, eller undvikande/restriktiv födointagstörning, är en ätstörning som ofta förekommer hos personer med autism. Denna störning karaktäriseras av en bristande vilja att äta vissa typer av mat eller undvikande av mat på grund av dess sensoriska egenskaper eller rädsla för negativa konsekvenser som magbesvär. ARFID är skild från andra ätstörningar då den inte fokuserar på kroppsimage eller viktkontroll, men kan fortfarande leda till allvarliga hälsoproblem som näringsbrist och behovet av sondmatning.

Autism och restriktiva ätstörningar är två områden som har visat sig vara nära sammankopplade. Personer med autismspektrumtillstånd (ASD) upplever ofta utmaningar relaterade till mat, vilket kan vara svårt för både dem själva och deras familjer. Detta fenomen har nu fått en officiell diagnos med införandet av ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) i diagnosmanualen ICD-11. I denna artikel kommer vi att utforska ARFID och dess relevans för personer med ASD samt dess konsekvenser och behandlingsmetoder.

Bakgrund:

Många individer med ASD uppvisar extremt selektiva ätvanor, vilket kan leda till undernäring och andra hälsoproblem. Tidigare har dessa svårigheter diagnostiserats som magtarmsjukdomar, ångestsjukdomar eller andra ätstörningar. År 2013 erkändes ARFID som en separat diagnos i DSM-5, vilket var ett stort steg framåt för att bättre förstå och behandla dessa problem. Även om ARFID inte fokuserar på viktkontroll eller kroppsfixering, kan det ändå leda till allvarliga hälsokonsekvenser.

Diagnostiska Kriterier för ARFID:

Enligt ICD-11 inkluderar ARFID bristande intresse för mat, obehag av matens sensoriska egenskaper och oro för negativa konsekvenser av att äta, såsom magbesvär eller rädsla för att kräkas. För att få diagnosen ARFID måste individens selektiva ätande leda till en eller flera av följande konsekvenser: signifikant viktnedgång eller utebliven förväntad viktuppgång, näringsbrist, behov av sondnäring eller negativ påverkan på psykosocial funktion.

Behandling av ARFID:

Behandling av ARFID kräver ofta en individanpassad och multiprofessionell approach. Det innebär att behandlingsteamet kan inkludera olika experter såsom psykologer, dietister och läkare för att adressera de olika aspekterna av störningen. Framtida behandlingsriktningar kan också omfatta kognitiv beteendeterapi (KBT), särskilt med tanke på pågående forskning vid Massachusetts General Hospital.

Konsekvenser för Familjer och Anhöriga:

Familjer och anhöriga till personer med ARFID spelar en viktig roll i behandlingsprocessen. De behöver stöd för att hantera de utmaningar och stressorer som kan uppstå i samband med en sådan diagnos. Att arbeta tillsammans med professionella för att skapa en stödjande och förstående miljö kan vara avgörande för individens välmående och tillfrisknande.

Slutsats:

Införandet av ARFID som en separat diagnos i ICD-11 markerar ett viktigt steg framåt för att erkänna och behandla restriktiva ätstörningar hos personer med ASD. Genom att öka medvetenheten och tillhandahålla effektiva behandlingsmetoder kan vi förbättra livskvaliteten för de som lider av denna störning och deras familjer. Fortsatt forskning och utveckling av behandlingsmetoder är avgörande för att adressera de komplexa behoven hos personer med ARFID.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Artiklar inom ARFID:

Att använda Spi2play-muggen: En hjälpande hand för föräldrar till barn med ARFID

Utforska hur en mugg som underlättar måltiderna och minska ångesten kring matintag
Att vara förälder till ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) är en utmanande och lärdomsfylld erfarenhet. […]

ARFID – en ny diagnos för restriktiva ätstörningar hos personer med autismspektrumtillstånd

Två områden som har visat sig vara nära sammankopplade.
Autism och restriktiva ätstörningar är två områden som har visat sig vara nära sammankopplade. Personer med autismspektrumtillstånd (ASD) upplever ofta […]

Svårigheterna att Navigera Sjukvårdssystemet för Barn med ARFID

Navigera sjukvårdssystemet
Att få den rätta vården för ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) kan vara en överväldigande uppgift för […]

Familjeberättelser: Att Bygga En Positiv Måltidsmiljö: Tips och Tricks för Att Hantera Sväljrädsla

Skapa en positiv och stödjande måltidsmiljö
Att hantera sväljrädsla hos barn kan vara en utmaning för många familjer, men genom att skapa en positiv och stödjande […]

Expertens Råd: Hur Man Stödjer Barn Med Sväljrädsla

Expertråd och insikter
Att stödja ett barn som lider av sväljrädsla kan vara en utmanande uppgift för många föräldrar. Denna svåra situation kan […]

Familjeberättelser: Att Leva Med Sväljrädsla

Familjer navigerar genom sväljrädsla
Att leva med sväljrädsla hos ett barn kan vara en utmanande resa för hela familjen. Det är en känslig situation […]

Sip2play: Ett innovativt hjälpmedel till barn med ARFID

Hur kan Sip2play hjälpa barn med ARFID
Sip2play är inte bara en mugg, det är ett innovativt hjälpmedel designat för att engagera och främja intaget av näringsdrycker […]

En annan bild: att förstå familjens liv med ett barn med ARFID

Samhällets syn på familj med ARFID
Få saker är mer frustrerande än oförståelse från omgivningen. För familjer med ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food […]

Förståelse av ARFID: en djupgående titt på ätstörningen

En tydligare bild av ARFID
Undvikande/restriktiv matintagsstörning, eller ARFID, är en diagnos inom ätstörningar som har fått allt mer uppmärksamhet i psykologiska och medicinska kretsar. […]

Att vara förälder till ett barn med ARFID: en oförglömlig resa

Hur upplever föräldern ARFID
När man är förälder till ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), blir livet både en utmaning och en […]

Genom ögonen på ett barn med ARFID: Den komplexa verkligheten av en enkel måltid

Hur upplever barnet ARFID
Livets färgspel får olika nyanser i olika ögon. För de flesta av oss är mat en fest, en samling, ett […]

ARFID hos barn: En osynlig kamp vid måltiden

Övergripande bild av ARFID
Att äta är en av de mest grundläggande mänskliga funktionerna, en nödvändig del av vårt dagliga liv. Mat är både […]

Vad är ARFID? En djupdykning i ett unikt ätstörningsmönster

Undvikande restriktiv födointagsstörning, eller ARFID, är en ätstörning som liknar anorexi i sina restriktioner för matintag. Men till skillnad från […]

Undvikande restriktiv matintagsstörning (ARFID): En osynlig ätstörning

Undvikande Restriktiv Matintagsstörning (ARFID) är en relativt ny diagnos i DSM-5, tidigare känt som “Selektiv Ätstörning”. Likt anorexi innebär ARFID […]

Undvikande/Restriktiv födointagssjukdom (ARFID)

Undvikande/Restriktiv Födointagssjukdom (ARFID) är en relativt ny ätstörning. Barn med ARFID är extremt selektiva ätare och har ibland lite intresse […]

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning (ARFID): En omfattande överblick

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning, mer känt som ARFID, är en komplex ätstörning som kan påverka en individs fysiska och psykiska hälsa på […]

ARFID – Den misförstådda ätstörningen: förståelse, utmaningar och stöd för föräldrar

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder är översatt till undvikande/restriktiv ätstörning, även känd som selektiv ätstörning, är en typ av ätstörning där […]