Hem»Kategorier»ARFID

ARFID – Den misförstådda ätstörningen: förståelse, utmaningar och stöd för föräldrar

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder är översatt till undvikande/restriktiv ätstörning, även känd som selektiv ätstörning, är en typ av ätstörning där individen konsekvent undviker att äta vissa livsmedel eller grupper av livsmedel. Detta är inte nödvändigtvis kopplat till oro över kroppsbild eller vikt, som är mer typiskt för andra ätstörningar som anorexi eller bulimi.

Ett barn med ARFID kan uppleva följande

Känsla av skräck eller avsmak: Ett barn med ARFID kan känna stark rädsla eller avsmak inför vissa matvaror. Detta kan bero på smak, textur, lukt eller färg. Barnet kan även associera vissa matvaror med negativa upplevelser, vilket förstärker rädslan eller avsmaken. Social isolering: Eftersom mat och måltider ofta är en central del av sociala sammanhang, kan barn med ARFID ofta känna sig isolerade eller utanför. De kan känna sig generade över sin rädsla för mat, vilket kan leda till undvikande av sociala situationer där mat ingår. Oro och stress: Ett barn med ARFID kan känna mycket oro och stress kring mat och måltider. Denna stress kan komma från rädslan för maten själv, men också från oro över hur andra kommer att reagera på deras ätvanor.

Föräldrar till barn med ARFID kan behöva söka professionell hjälp för att hantera situationen. Detta kan innefatta psykoterapi för barnet, såsom kognitiv beteendeterapi, samt ernäringsterapi för att säkerställa att barnet får de nödvändiga näringsämnena. Föräldrar kan också behöva utbildning och stöd för att hantera ARFID. Detta kan innefatta strategier för att hantera stress, tekniker för att uppmuntra barnet att äta, och metoder för att hantera sociala situationer. Det kan också innebära att lära sig mer om ARFID och dess underliggande orsaker. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är barnets eller förälderns fel om ett barn har ARFID. Det är en komplex sjukdom som kräver professionell behandling och stöd. Föräldrar till barn med ARFID gör sitt bästa för att hjälpa sina barn, och det är viktigt att de också tar hand om sin egen mentala hälsa i processen.

Föräldrar till barn med ARFID

Att vara förälder till ett barn med ARFID, eller Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, kan vara en utmaning. Föräldrar kan bli frustrerade och oroliga eftersom deras barn begränsar sitt intag av livsmedel till en mycket smal lista, eller kanske helt undviker att äta vissa matgrupper. Detta kan leda till oro för barnets näringsintag och generell hälsa. En del av utmaningen är att det ofta kan vara svårt att förstå varför barnet undviker viss mat. Till skillnad från typisk kräsenhet är ARFID inte kopplad till barnets ålder och utveckling, och barnets undvikande av mat är oftast mycket mer intensivt. Barnet kanske inte kan förklara varför de undviker viss mat, vilket kan göra situationen ännu mer förvirrande.

Dessutom kan det vara socialt isolerande, både för barnet och för familjen. Familjemåltider kan bli stressfyllda, och deltagande i sociala evenemang som födelsedagsfester eller skolutflykter kan vara svårt. Fysiska symptom: Eftersom barn med ARFID ofta har en mycket begränsad diet, kan de uppleva fysiska symtom som trötthet, svaghet och långsam tillväxt. I allvarliga fall kan de till och med utveckla näringsbrister. De kan också ha magbesvär, som illamående eller kräkningar, särskilt vid stress eller tvång att äta mat de ogillar.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Öka motivationen att dricka
med vår Sip2play mugg
Både Sip2play muggen och dess spel är designade från grunden för att både engagera och främja intaget av näringsdrycker eller vätska, på ett underhållande och roligt sätt!
Köp nu för 1998 kr
Prova vår Sip2play-mugg idag!
Registrera dig för vårt nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva uppdateringar och erbjudanden direkt!