Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning (ARFID): En omfattande överblick

ARFID är mer än bara kräsenhet; det är en allvarlig ätstörning som kan ha omfattande konsekvenser för fysisk och psykisk hälsa. Denna artikel ger insikter i de utmaningar som personer med ARFID möter och betonar behovet av medvetenhet och specialiserad vård för att hantera tillståndet effektivt.

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning, mer känt som ARFID, är en komplex ätstörning som kan påverka en individs fysiska och psykiska hälsa på flera sätt. Karaktäriseras av undvikande av vissa livsmedel eller begränsning i det totala intaget, är det en multifacetterad åkomma med många bidragande faktorer.

Hjälpmedel som underlättar intaget av näringsdrycker eller vätska på ett spännande och roligt sätt. Med sin unika design som en spelkontroll hjälper den personen att inta mer näring och vätska, läs mer här.

Vad är undvikande/restriktiv födointagsstörning (ARFID)?

ARFID är ett tillstånd där en person undviker vissa livsmedel eller typer av livsmedel, begränsar mängden mat de äter, eller båda delarna. Det finns flera olika anledningar till varför en individ kan undvika och/eller begränsa sitt matintag.

Vanliga orsaker till ARFID

En person kan vara extremt känslig för smaken, texturen, lukten eller utseendet på vissa typer av livsmedel, eller bara kunna äta livsmedel vid en viss temperatur. Detta kan leda till sensoriskt baserat undvikande eller begränsning av intag.

Upplev glädjen med vårt hjälpmedel som kombinerar spel och näring. Dess design som en spelkontroll gör det roligt att dricka mer näringsdrycker och vätska, läs mer här.

De kan ha haft en stressande upplevelse med mat, som att kvävas eller kräkas, eller uppleva betydande buksmärta. Detta kan få personen att utveckla rädsla och ångest runt mat eller ätande, och leda till att de undviker vissa livsmedel eller texturer. Vissa människor kan uppleva mer generella bekymmer om konsekvenserna av att äta som de finner svårt att sätta ord på, och begränsar sitt intag till vad de anser vara “säkra” livsmedel. Betydande nivåer av rädsla eller oro kan leda till undvikande baserat på oro över konsekvenserna av att äta.

I vissa fall kanske personen inte erkänner att de är hungriga på det sätt som andra skulle, eller de kanske generellt har en dålig aptit. För dem kan ätande verka som ett arbete och inte något som njuts av, vilket resulterar i att de kämpar för att äta tillräckligt. Sådana personer kan ha begränsat intag på grund av lågt intresse för att äta.

ARFID’s Inverkan på fysisk och psykisk hälsa

ARFID kan ha en negativ inverkan på en persons fysiska hälsa och även på deras psykiska välbefinnande. När en person inte får i sig tillräckligt med energi (kalorier), är de benägna att gå ner i vikt. Barn och unga människor kanske inte går upp i vikt som förväntat och deras tillväxt kan påverkas, med en saktande i höjdökning. När en person inte har en adekvat kost eftersom de bara kan äta ett smalt utbud av livsmedel, kanske de inte får de nödvändiga näringsämnena som behövs för deras hälsa, utveckling och förmåga att fungera på daglig basis.

Inta vätskor och näringsdrycker på ett nyskapande vis med vårt hjälpmedel, som är designat som en spelkontroll. Detta roliga koncept uppmuntrar till ökat intag, Se spelmuggen.

ARFID och dess effekt på sociala relationer

Att vara begränsad i vad de kan äta orsakar ofta att människor upplever betydande svårigheter hemma, i skolan eller på universitetet, på jobbet och när de är med vänner. Deras humör och dagliga funktion kan negativt påverkas. Många personer med ARFID finner det svårt att gå ut eller att åka på semester, och deras ätsvårigheter kan göra sociala tillfällen svåra att hantera. De kan finna det svårt att skaffa nya vänner eller etablera nära relationer eftersom sociala ätmöjligheter ofta är en del av denna process.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Artiklar inom ARFID:

Att använda Spelmuggen, En hjälpande hand för föräldrar till barn med ARFID

Utforska hur Spelmuggen underlättar måltiderna och minska ångesten kring matintag
Att vara förälder till ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) är en utmanande och lärdomsfylld erfarenhet. […]

ARFID – en ny diagnos för restriktiva ätstörningar hos personer med autismspektrumtillstånd

Två områden som har visat sig vara nära sammankopplade.
Autism och restriktiva ätstörningar är två områden som har visat sig vara nära sammankopplade. Personer med autismspektrumtillstånd (ASD) upplever ofta […]

Svårigheterna att navigera sjukvårdssystemet för barn med ARFID

Navigera sjukvårdssystemet
Att få den rätta vården för ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) kan vara en överväldigande uppgift för […]

Familjeberättelser: att bygga en positiv måltidsmiljö, tips och tricks för att hantera sväljrädsla

Skapa en positiv och stödjande måltidsmiljö
Att hantera sväljrädsla hos barn kan vara en utmaning för många familjer, men genom att skapa en positiv och stödjande […]

Expertens råd, hur man stödjer barn med sväljrädsla

Expertråd och insikter
Att stödja ett barn som lider av sväljrädsla kan vara en utmanande uppgift för många föräldrar. Denna svåra situation kan […]

Familjeberättelser, att leva med sväljrädsla

Familjer navigerar genom sväljrädsla
Att leva med sväljrädsla hos ett barn kan vara en utmanande resa för hela familjen. Det är en känslig situation […]

Spelmuggen: Ett innovativt hjälpmedel till barn med ARFID

Hur kan Spelmuggen hjälpa barn med ARFID
Spelmuggen, Sip2play är inte bara en mugg, det är ett innovativt hjälpmedel designat för att engagera och främja intaget av […]

En annan bild: att förstå familjens liv med ett barn med ARFID

Samhällets syn på familj med ARFID
Få saker är mer frustrerande än oförståelse från omgivningen. För familjer med ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food […]

Förståelse av ARFID: en djupgående titt på ätstörningen

En tydligare bild av ARFID
Undvikande/restriktiv matintagsstörning, eller ARFID, är en diagnos inom ätstörningar som har fått allt mer uppmärksamhet i psykologiska och medicinska kretsar. […]

Att vara förälder till ett barn med ARFID: en oförglömlig resa

Hur upplever föräldern ARFID
När man är förälder till ett barn med ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), blir livet både en utmaning och en […]

Genom ögonen på ett barn med ARFID: Den komplexa verkligheten av en enkel måltid

Hur upplever barnet ARFID
Livets färgspel får olika nyanser i olika ögon. För de flesta av oss är mat en fest, en samling, ett […]

ARFID hos barn: En osynlig kamp vid måltiden

Övergripande bild av ARFID
Att äta är en av de mest grundläggande mänskliga funktionerna, en nödvändig del av vårt dagliga liv. Mat är både […]

Vad är ARFID? En djupdykning i ett unikt ätstörningsmönster

Undvikande restriktiv födointagsstörning, eller ARFID, är en ätstörning som liknar anorexi i sina restriktioner för matintag. Men till skillnad från […]

Undvikande restriktiv matintagsstörning (ARFID): En osynlig ätstörning

Undvikande Restriktiv Matintagsstörning (ARFID) är en relativt ny diagnos i DSM-5, tidigare känt som “Selektiv Ätstörning“. Likt anorexi innebär ARFID […]

Undvikande/Restriktiv födointagssjukdom (ARFID)

Undvikande/Restriktiv Födointagssjukdom (ARFID) är en relativt ny ätstörning. Barn med ARFID är extremt selektiva ätare och har ibland lite intresse […]

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning (ARFID): En omfattande överblick

Undvikande/Restriktiv Födointagsstörning, mer känt som ARFID, är en komplex ätstörning som kan påverka en individs fysiska och psykiska hälsa på […]

ARFID – Den misförstådda ätstörningen: förståelse, utmaningar och stöd för föräldrar

Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder är översatt till undvikande/restriktiv ätstörning, även känd som selektiv ätstörning, är en typ av ätstörning där […]