Hem»Kategorier»ARFID

En annan bild: att förstå familjens liv med ett barn med ARFID

Få saker är mer frustrerande än oförståelse från omgivningen. För familjer med ett barn som lider av ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder) är oförståelse en del av deras dagliga liv. Vi tar en närmare titt på hur omvärldens bild formar och påverkar deras vardag.

För många av oss innebär ett måltid mer än bara näringstillförsel. Det är en tid för samvaro, glädje och tillfredsställelse. Men för familjer med ett barn med ARFID är måltidssituationen en annan.

ARFID, eller Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, är en ätstörning som främst drabbar barn och unga. Den karaktäriseras av starkt begränsade matpreferenser, aversion mot vissa texturer eller rädsla för att äta vissa livsmedel.

Ofta står familjen inför ett oförstående samhälle, där det felaktigt kan tolkas som att föräldrarna inte gör tillräckligt för att tvinga barnet att äta. Det är som att en osynlig slöja faller över familjen, där omvärldens oförståelse skapar en känsla av utanförskap.

Många utomstående kan ha svårt att greppa att ARFID är en riktig diagnos, och inte bara en bortskämd attityd eller en fas som barnet går igenom. Denna brist på förståelse kan leda till ytterligare stress och isolering för familjen. De är ständigt tvungna att försvara sina barns beteende, vilket skapar en känsla av att ständigt vara på vakt.

Familjens vänner och släktingar kan ha svårt att förstå hur djupt problemet går. Det kan tolkas som att föräldrarna är för tillmötesgående, eller att barnet manipulerar situationen. Dessa missuppfattningar gör att familjen känner sig ifrågasatt och osäker.

I skolan kan lärare och kamrater se barnet med ARFID som konstigt eller annorlunda. Barnet kan känna sig exkluderat, särskilt vid sociala evenemang som inkluderar mat. Detta kan leda till ytterligare psykologisk stress och påverka barnets självkänsla och sociala utveckling negativt.

Även inom sjukvården kan det finnas en brist på förståelse. Trots att ARFID är en erkänd diagnos kan hälso- och sjukvårdspersonal sakna kunskap om tillståndet, vilket kan leda till att familjen inte får den hjälp och det stöd de behöver.

Samtidigt har familjen en oerhörd styrka. Trots utmaningarna står de enade, bygger upp en otrolig resiliens och stödjer varandra. De har förmågan att navigera genom förvirring och stigma, och att hålla familjen tillsammans genom de mest utmanande tiderna.

Att förstå hur ARFID påverkar en familj är en flerdimensionell uppgift, och kräver att vi förstår hur omvärldens bild spelar en roll. Genom att ta itu med missförstånd och stigma kan vi hjälpa dessa familjer att känna sig mindre isolerade, mer förstådda och förmå att leva ett normalt liv trots utmaningarna de står inför.

Vår förståelse och medkänsla kan göra en enorm skillnad för dessa familjer. Det är dags att vi tar steget mot att förstå och acceptera, istället för att döma och misstro. I slutändan är det alla vi som utgör samhället, och det är vårt ansvar att se till att ingen känner sig utanför eller missförstådd.

Denna artikel är bara en liten del i att ge en mer fullständig bild av familjernas upplevelser. Det finns mycket mer att lära och förstå. Men om vi alla tar ett litet steg mot förståelse och acceptans, kan vi tillsammans göra en stor skillnad för dessa familjer och deras barn.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Öka motivationen att dricka
med vår Sip2play mugg
Både Sip2play muggen och dess spel är designade från grunden för att både engagera och främja intaget av näringsdrycker eller vätska, på ett underhållande och roligt sätt!
Köp nu för 1998 kr
Prova vår Sip2play-mugg idag!
Registrera dig för vårt nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva uppdateringar och erbjudanden direkt!