Hem»Kategorier»Ätsvårigheter

Förståelse och hantering av ätsvårigheter hos barn

Att äta är en komplex process som inte alltid är självklar, särskilt för barn. Ätsvårigheter kan ha en mängd olika orsaker och kan orsaka betydande oro och stress hos föräldrar. Det är viktigt att förstå och identifiera dessa problem för att möjliggöra en hälsosam utveckling av barnets ätvanor.

Begreppet ätsvårigheter hos barn

Ätsvårigheter hos barn kan yttra sig på olika sätt, inklusive problem med att hantera mat i munnen, svårigheter att svälja, minskad hunger eller aptit, och en preferens för viss mat eller vissa konsistenser. En brist på tillräcklig näring kan påverka barnets tillväxt och utveckling, vilket gör detta till ett problem som måste tas på allvar.

Det finns dock ett antal orsaker till ätsvårigheter, vilka kan variera betydligt mellan olika barn. Föräldrars oro och stress kring barnets ätproblem kan ofta bidra till att måltiderna blir en utmaning.

Potentiella orsaker till ätsvårigheter

Ätsvårigheter är ofta komplexa och kan bero på en rad olika faktorer. Faktorer som kan påverka barnets ätutveckling inkluderar barnets fysiska hälsa, näring, ätfärdigheter och psykosociala omständigheter.

Fysisk hälsa och nutrition

Medicinska problem, såsom förtidig födsel, hjärtfel, andningsproblem, allergier, bettavvikelser, tandproblem, anatomiska avvikelser i munnen eller mag-tarmsjukdomar kan påverka barnets ätutveckling. Det är viktigt att barnet får i sig tillräckligt med näring och energi för en hälsosam tillväxt.

Ätfärdigheter

Ätande involverar användning av muskler och sensoriska intryck, särskilt i munnen. Barnet kan ha svårt att suga, tugga, flytta maten i munnen eller svälja. Dessutom kan känslighet för olika konsistenser eller smaker göra det obekvämt för barnet att äta, och det kan vara svårt att känna igen kroppens signaler för hunger och mättnad.

Psykosociala faktorer

Under processen att lära sig äta är interaktionen med den som hjälper barnet avgörande. Oro och stress hos föräldrar som försöker få barnet att äta kan göra måltiderna till en kamp, vilket ytterligare kan minska barnets aptit och intresse för mat. En del barn med autism, ADHD eller sen utveckling kan ha särskilda utmaningar när det gäller att lära sig äta.

När och vart man ska söka hjälp

Om ditt barn uppvisar stort ointresse eller obehag i matsituationer, upplever du måltiderna som en kamp, ditt barn har svårt att hantera olika konsistenser, måltiderna tar lång tid (mer än 30 minuter), eller du är orolig för ditt barns vikt på grund av ätsvårigheter, bör du söka vård. För barn under sex år kan du kontakta barnhälsovården (BVC), medan vårdcentralen eller elevhälsan är lämpliga kontakter för äldre barn.

Ätsvårigheter kan ha många orsaker, så barn med dessa problem och deras föräldrar kan behöva träffa många olika vårdpersonal för utredning och behandling. Ett team av specialister, inklusive läkare, dietister, psykologer, logopeder och sjuksköterskor, kan ofta vara inblandade. Genom att söka hjälp kan du bidra till att ditt barn får den hjälp de behöver för att övervinna sina ätsvårigheter och växa och utvecklas på ett hälsosamt sätt.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Öka motivationen att dricka
med vår Sip2play mugg
Både Sip2play muggen och dess spel är designade från grunden för att både engagera och främja intaget av näringsdrycker eller vätska, på ett underhållande och roligt sätt!
Köp nu för 1998 kr
Prova vår Sip2play-mugg idag!
Registrera dig för vårt nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva uppdateringar och erbjudanden direkt!