Hem»Kategorier»Ätsvårigheter

Förståelse kring barns ätsvårigheter: Nya insikter och metoder

Att barn upplever ätsvårigheter är ett problem som alltmer erkänns och förstås, både i medicinska kretsar och samhället i stort. Denna artikel tittar närmare på ämnet och undersöker hur forskning och ny kunskap bidrar till att förbättra förståelsen och behandlingen av dessa utmaningar.

En komplex utmaning

Ätsvårigheter hos barn har länge saknat en tydlig definition, med många olika tolkningar som har samexisterat. Denna brist på konsensus har gjort det svårt att mäta omfattningen av problemet. Enligt uppskattningar upplever 15–40 procent av alla barn från 6 månader till 4 år någon form av problem med att äta.

Viktiga framsteg i definiering och diagnostik

År 2019 publicerades en vetenskaplig artikel som föreslog en definition av PFD (Pediatric Feeding Disorder). Denna diagnos formaliserades sedan i den amerikanska versionen av ICD-10 i oktober 2021. Kriterierna för en PFD-diagnos innefattar en rad aspekter, bland annat att barnet inte får i sig tillräckligt med näring genom mat, att ätsvårigheterna inte är åldersmässigt rimliga, samt att tillståndet är kopplat till en nedsättning i minst en av fyra funktioner: medicinsk, näringsmässig, oralt sensomotorisk och/eller psykosocial funktion.

Ätande på en skala

Ätproblem kan ses som en skala av svårigheter. I ena änden finns barn som utan diagnoser genomgår faser av kräsenhet, en normal del av utvecklingen känd som neofobi. Längre ut på skalan finns barn med neurologiska problem som ger sväljningssvårigheter. Även sensoriska och motoriska problem i munnen kan påverka ätförmågan, vilket kan leda till en negativ upplevelse av ätsituationen och i sin tur resultera i otillräckligt intag av näring.

Utmaningar för föräldrarna

Föräldrarna till barn med PFD upplever ofta en enorm stress och oro för att deras barn inte får i sig tillräckligt med mat. Många vittnar om svårigheten att hitta korrekt stöd och råd, och uttrycker frustration över bristen på förståelse och kunskap inom sjukvården. Denna situation har en betydande inverkan på familjelivet och kan leda till stora förändringar i föräldrarnas sociala liv.

Betydelsen av forskning

Forskning spelar en viktig roll i förståelsen och hanteringen av barns ätsvårigheter. Genom att samla kunskap på ett strukturerat sätt, kan forskningen bidra till att fler barn får tillgång till korrekt vård i tid. Om barn med begynnande ätsvårigheter upptäcks tidigt, kan vi både lindra mycket lidande och spara resurser.

Råd till föräldrar

Föräldrar till barn med ätsvårigheter uppmanas att söka hjälp om de är oroliga. Om de inte håller med om bedömningen som ges av hälso- och sjukvårdspersonal, är det viktigt att de inte tvekar att söka ytterligare stöd. Att till exempel visa en video av barnet som äter kan vara ett effektivt sätt att kommunicera sina bekymmer och säkerställa att deras barn får den hjälp de behöver.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.

Öka motivationen att dricka
med vår Sip2play mugg
Både Sip2play muggen och dess spel är designade från grunden för att både engagera och främja intaget av näringsdrycker eller vätska, på ett underhållande och roligt sätt!
Köp nu för 1998 kr
Prova vår Sip2play-mugg idag!
Registrera dig för vårt nyhetsbrev!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få exklusiva uppdateringar och erbjudanden direkt!