PEG, perkutan endoskopisk gastrostomi

Förklaring

PEG, eller perkutan endoskopisk gastrostomi, är en medicinsk procedur där en slang placeras direkt i magsäcken för näringstillförsel. Proceduren utförs med sedering och lokalbedövning, och slangen hålls på plats med en gummikudde och stopplatta. Rätt skötsel och hygien är avgörande för att undvika komplikationer. Kontakta vården om PEG-enheten lossnar eller om huden runt stopplattan blir irriterad. Läs vidare för en fullständig guide om PEG.

Perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) är en medicinsk procedur som används när en person har svårigheter att äta tillräckligt med energi och näring. Genom att placera en slang direkt genom huden in i magsäcken kan personen få flytande näring. En PEG är enkel att sköta och kan användas så länge det behövs, men den måste bytas regelbundet under övervakning av en läkare.

Innan proceduren får patienten instruktioner om förberedelser, inklusive hygienrutiner, fasta och eventuella förändringar i medicinering. Själva PEG-proceduren utförs antingen under en gastroskopisk undersökning eller med hjälp av ultraljud. Patienten får sedering och lokalbedövning medan en liten öppning görs i magen för att föra in slangen som leder till magsäcken. Vanligtvis hålls slangen på plats med en gummikudde på insidan av magsäcken och en stopplatta på utsidan av huden. Hela ingreppet tar vanligtvis ungefär 30 minuter.

Efter proceduren övervakas patienten av sjukvårdspersonal för att säkerställa att allt fungerar som det ska och för att ge instruktioner om skötsel av PEG-enheten. Det är viktigt att patienten tränar på att svälja för att bibehålla sväljningsförmågan.

Hygienrutiner är avgörande för att undvika komplikationer med en PEG-enhet. Patienten kan duscha och bada som vanligt, men måste byta eventuella förband efteråt och rengöra området runt PEG-enheten med tvål och vatten efter bad utomhus. Huden under stopplattan bör tvättas dagligen med tvål och vatten, och en barriärkräm kan användas för att skydda mot hudskador.

Patienten bör också kontrollera stopplattan dagligen för att säkerställa att slangen sitter ordentligt och för att undvika läckage eller tryckskador. Om PEG-enheten skulle lossna måste patienten omedelbart försöka sätta tillbaka slangen och kontakta vården för vidare åtgärder för att undvika att hålet i magen växer igen.

Det är viktigt att kontakta vården om PEG-enheten lossnar, om huden runt stopplattan blir röd, kliar eller vätskar, eller om det uppstår läckage från enheten.

Att få en PEG kan vara en livräddande åtgärd för personer som har svårt att äta och behöver få näring på ett säkert sätt. Med rätt skötsel och uppföljning kan PEG-enheten bidra till att förbättra patientens hälsa och välbefinnande.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.