PEG: En Livräddande Intervention för Nutritionsbehandling

PEG

PEG, eller Percutan Endoskopisk Gastrostomi, är en livräddande metod för att ge näring och medicin till patienter med sväljningssvårigheter. Genom en kateter direkt i magsäcken kan patienter få nödvändiga näringsämnen. Proceduren utförs under lokalbedövning och kräver noggrann skötsel för att förhindra komplikationer. Lär dig mer om hur PEG kan förbättra livskvaliteten och ge stöd vid nutritionsbehandling.

Percutan Endoskopisk Gastrostomi (PEG) är en medicinsk intervention som räddar liv genom att tillhandahålla nödvändig näring och medicin till patienter som av olika skäl inte kan konsumera tillräckligt med mat via den vanliga vägen. PEG-katetern sätts in direkt i magsäcken under en gastroskopisk procedure. Detta ingrepp utförs för att säkerställa att patienten får den näring och medicin som behövs för att bibehålla hälsa och livskvalitet.

Det finns flera indikationer som pekar på behovet av PEG. Det kan vara patienter med sväljningsproblem, neurologiska störningar eller de som vårdas på intensivvårdsavdelningar. Dessutom kan PEG-katetern vara nödvändig för långvarigt dränage av magsäcken. Det är viktigt att noga bedöma patientens behov och att undvika att sätta in katetern i vissa situationer, såsom vid allvarliga koagulationsrubbningar eller bukhinneinflammation.

Själva proceduren för att sätta in en PEG-kateter involverar flera steg. Först görs en gastroskopi för att bestämma lämpligt läge för katetern i magsäcken. Sedan görs ett litet snitt i bukväggen efter lokalbedövning, och en nål sätts in i magsäcken genom bukväggen. Genom denna nål förs en tråd med en ögla, som fångas upp av ett instrument via gastroskopet och dras upp genom munnen. PEG-katetern fästs sedan vid öglan och dras ned genom munnen och matstrupen till magsäcken och ut genom bukväggen. Katetern säkras på plats med stopplattor på insidan och utsidan av bukväggen.

Förberedelser inför proceduren är av yttersta vikt för att säkerställa patientens säkerhet och välbefinnande. Patienten och/eller deras anhöriga måste vara informerade och ha givit sitt samtycke till ingreppet. Dessutom krävs det att medicinskt kunnig personal övervakar patienten det första dygnet efter ingreppet. Det är också viktigt att ha ordnat med näringslösningar och att patienten är fastande samt att eventuell medicinering justeras enligt medicinska riktlinjer.

Efter att PEG-katetern har satts in krävs noggrann skötsel för att säkerställa dess funktionalitet och för att minska risken för komplikationer. Det är viktigt att kontrollera att katetern sitter korrekt och att den inte glider in eller ut för mycket. Hygienrutiner måste följas strikt för att förhindra infektioner, och det är viktigt att sköta munhygienen noggrant för att undvika komplikationer relaterade till slemhinnorna.

Nutritionsbehandlingen genom PEG-katetern kräver också noggrannhet och uppmärksamhet. Patienten ska ha höjd huvudända vid matning och det är viktigt att katetern spolas ordentligt före och efter användning för att undvika stopp. Patientens vikt och näringsbehov bör regelbundet övervakas och justeras vid behov.

Komplikationer som kan uppstå inkluderar bukhinneinflammation, bukväggsinfektioner och problem relaterade till kateterns placering och funktion. Det är viktigt att dessa komplikationer behandlas snabbt och effektivt för att minimera risken för allvarliga konsekvenser.

I händelse av problem som läckage eller hudrodnad krävs åtgärder för att korrigera situationen och förhindra ytterligare komplikationer. Genom noggrann uppmärksamhet och skicklig hantering kan de flesta problem som uppstår hanteras framgångsrikt.

Sammanfattningsvis är Percutan Endoskopisk Gastrostomi en viktig medicinsk intervention som möjliggör näringstillförsel och medicinering för patienter som inte kan äta tillräckligt på egen hand. Med noggrann övervakning och skicklig vård kan PEG-katetern vara en livräddande lösning för många patienter.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.