Vad är dysfagi hos barn?

Definition av Dysfagi: Grundläggande förståelse av sväljsvårigheter hos barn

Dysfagi hos barn kan leda till näringsbrist och hälsokomplikationer. Förstå de olika orsakerna, från neurologiska tillstånd till strukturella anomalier, och utforska behandlingsalternativ som dietförändringar och sväljningsterapi. Tidig diagnos och specialiserad vård är avgörande för att hantera detta tillstånd och förbättra barnets livskvalitet.

Dysfagi hos barn är ett mindre känt, men viktigt medicinskt tillstånd som påverkar hur ett barn sväljer mat och dryck. Det innebär att barnet har svårigheter att flytta mat från munnen till magen, vilket kan leda till en rad komplikationer, från näringsbrist till aspirationspneumoni. Denna artikel utforskar vad dysfagi är, hur det påverkar barn, vilka de underliggande orsakerna kan vara, och hur det kan hanteras.

Förståelse av dysfagi

Dysfagi är indelat i två huvudtyper baserat på sväljningsprocessens delar: orofaryngeal dysfagi och esofageal dysfagi. Orofaryngeal dysfagi uppstår när det finns problem i det initiala skedet av sväljningen, dvs. när maten transporteras från munnen genom svalget till matstrupen. Esofageal dysfagi refererar till svårigheter som uppstår när maten rör sig genom matstrupen mot magen.

Symptom på dysfagi hos barn

De specifika symptomen på dysfagi kan variera beroende på barnets ålder och den underliggande orsaken till tillståndet. Några av de vanligaste symptomen inkluderar:

 • Kväljningsreflexer eller kräkningar när barnet försöker svälja.
 • Hosta eller kvävning under eller strax efter att ha ätit.
 • Långsam matning eller vägran att äta vissa typer av mat.
 • Viktnedgång eller otillräcklig viktuppgång, vilket kan indikera att barnet inte får i sig tillräckligt med kalorier eller näringsämnen.
 • Återkommande lunginflammationer som kan vara ett tecken på att mat eller vätska hamnar i lungorna, känt som aspiration.

Orsaker till dysfagi hos barn

Dysfagi kan bero på en rad olika faktorer, både medfödda och förvärvade. Några vanliga orsaker inkluderar:

 • Neurologiska tillstånd som cerebral pares eller muskeldystrofi, som påverkar muskelkontrollen som är nödvändig för att svälja.
 • Strukturella problem i munnen, svalget eller esofagus, som gomspalt eller esofageal atresi (en tillstånd där matstrupen inte utvecklas normalt).
 • Sensoriska problem, där barnet har obehag från vissa texturer eller temperaturer på mat, vilket är vanligt hos barn med sensoriska bearbetningsstörningar.

Diagnos av dysfagi hos barn

Diagnos av dysfagi börjar oftast med en noggrann medicinsk historia och fysisk undersökning, utförd av en barnläkare. Därefter kan ytterligare undersökningar behövas, inklusive:

 • Bariumsväljtest, där barnet dricker en bariumblandning som gör det möjligt för läkare att genom röntgen se hur maten rör sig genom sväljningsprocessen.
 • Endoskopisk undersökning, där en tunn, flexibel kamera används för att visuellt inspektera svalget och matstrupen.
 • Manometri, som mäter trycket inuti matstrupen och dess muskelaktivitet under sväljning.

Hantering av dysfagi hos barn

Behandling av dysfagi är vanligtvis tvärvetenskaplig och kan involvera logopeder, dietister, barnläkare och ibland kirurger. Några vanliga behandlingsstrategier inkluderar:

 • Dietförändringar, som att anpassa konsistensen på maten för att göra den enklare att svälja.
 • Sväljningsterapi, som utförs av logopeder för att stärka musklerna och förbättra teknikerna för säker sväljning.
 • Farmakologisk behandling, om det finns en underliggande orsak som kan behandlas medicinskt.
 • Kirurgiska ingrepp, om strukturella anomalier behöver korrigeras.

Slutsats

Dysfagi hos barn är ett komplex tillstånd som kräver noggrann uppmärksamhet och hantering. Tidig diagnos och intervention är avgörande för att förhindra komplikationer och förbättra barnets livskvalitet. Föräldrar som misstänker att deras barn kan ha dysfagi bör inte tveka att söka medicinsk rådgivning för en grundlig utvärdering och lämplig hantering.

Kom ihåg!

Att alltid rådgöra med en läkare eller en professionell vårdgivare. Vid frågor eller akuta situationer, kontakta din läkare, vårdcentral eller 1177.